Ramlösa Södra IF - mer än en klubb
Fotboll
Varmt Välkommen till Ramlösa Södra IF - mer än en klubb
Varmt Välkommen till Ramlösa Södra IF - mer än en klubb

Ramlösa Södra IF bedriver verksamhet på två anläggningar. Hedens IP och Ättekulla IP. På Södragården vid Heden IP hittar du vårt klubbområde med klubbstuga och kanslibyggnad. 

Ungdomsakademi
Från 5 år inriktas träningen på mycket lek med bollen. Från 7 år startar inlärningsfasen för att följas av utvecklingsfasen och prestationsfasen. Från 9 år praktiseras mognadsanpassad verksamhet på träningar och matcher. 

Senior
Vår målsättning är att huvuddelen av våra seniorspelare ska vara fostrade i RSIF. Idag spelar vi division 4, med föreningens väl genomtänkta strategier och mål, siktar vi på att spela division 3 2020.
 
Idrott För Alla
En unik sektion för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning - Idrott För Alla. Vi erbjuder idag aktiviteterna fotboll, bowling och lägerverksamhet.

Fri Fotboll
Fri Fotboll är ett integrationsprojekt som också ligger under Ramlösa Södra IF. Fri Fotboll erbjuder fotbollsspel för unga i ålder 7-14 år på olika platser i Helsingborgsområdet. Alla som vill ska kunna spela fotboll därför kostar det inget att vara med i Fri Fotboll

Välkommen till Ramlösa Södra IF - mer än en klubb

Södragården, Heden
Planteringsvägen 141 C
252 32 Helsingborg

Ättekulla IP
Ättekullavägen 28
253 61 Helsingborg

....................................................................


....................................................................


Ramlösa Södra IFs huvudstyrelse 2016
Ordförande: 
Ulf Andersson

Kassör/Sekreterare:
Anders Svensson

Evenemangsansvarig:
Glenn Borgkvist

Marknadsansvarig/Vice ordförande:
Jan Nilsson
jan.nilsson@libello.se

Representant ungdomssektionen:
Morgan Andersson


Ramlösa Södra IF ungdomsstyrelse 2016
Morgan Andersson

Stellan Hagström

Mikael Möller

 
Sponsorer